Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Konkurs Pożeracze Liter

Zachęcam uczniów klas 1sp i 2sp do aktywnego udziału w konkursie „Pożeracze Liter”. Polega on na systematycznym czytaniu przez dzieci w celu zbudowania nawyku czytania. Każde dziecko otrzymało Kartę z Listą Książek, w której wpisuje tytuły przeczytanych przez siebie lub wspólnie z rodzicem książek. Za każdą przeczytaną pozycję uczeń zdobywa punkt. Oprócz tego każdy uczestnik rysuje portret Pożeracza Liter na kartce formatu A4. Technika wykonania pracy dowolna. Podpisane prace należy oddać najpóźniej 1 marca 2023 r. nauczycielowi wychowawcy. Do zdobycia są odznaki: Wielkiego Pożeracza Liter, Jeszcze Większego Pożeracza Liter i Największego Pożeracza Liter.

Termin: styczeń – marzec 2023 r.

NK