Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Poetyckie wykreślanki

Lekcje języka polskiego nie muszą być szablonowe. Uczniowie klasy 6a SP w Wojnowie po omówieniu wiersza noblisty Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia” pracowali techniką blackout poetry, która polega na wykreśleniu dowolnych wyrazów czy nawet wersów z tekstu, dzięki czemu nabiera on innego wydźwięku. Podjęte działanie wyzwoliło kreatywność uczniów, a efekty zaskoczyły ich co do tego stopnia, że inaczej spojrzeli na tekst liryczny. Oryginalna lekcja odbyła się w ramach obchodów roku 2024 Roku Miłosza.

NK