Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Dziękujemy za wielkie serce

Wzorem poprzedniego roku szkolnego kontynuowaliśmy w naszej szkole akcję „Zbieramy nakrętki dla Szymona”. Szymek urodził się jako wcześniak z przepukliną oponowo-rdzeniową.

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent przetwarza zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, kosztowną rehabilitację, sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń dla Szymona.

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w ww. akcję w tym roku szkolnym i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

Rodzice Szymona są po rozmowach z firmą  z Podkarpacia, która zdecydowała się odbierać nakrętki. NAKRĘTKI ZBIERAMY NADAL!

V