Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Godziny otwarcia 2023/2024

Biblioteka dostępna jest dla uczniów na przerwach międzylekcyjnych, a w dłuższym wymiarze także:

Poniedziałek

8.00-9.40

Wtorek

8.00-8.45

11.20-13.30

Środa

8.00-9.40

10.25-11.30

13.15- 15.05

Czwartek

8.00-8.45

9.30-11.20

Piątek

8.00-8.45

10.25-11.30