Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021 - 2025

Gmina Sicienko otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3  na rok 2024. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie – kwota dofinansowania 2.500,00 zł; wkład własny 625,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3.125,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi
  • realizację działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych.

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2024 r.