Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Ciekawostki

 • 10 przykazań logopedycznych, czyli niezbędnik logopedyczny
 • Słowniczek logopedyczny
  • artykulacja - określone zjawiska fonetyczne dzięki którym wymawiane dźwięki stają się głoskami; o ostatecznym kształcie i jakości głosek decyduje układ narządów mowy względem siebie;
  • dykcja - wymowa, sposób wymawiania wyrazów;
  • diagnoza logopedyczna - określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych;
  • dysleksja rozwojowa - specyficzne trudności w uczeniu się m. in. czytania, pisania, liczenia;
  • emisja głosu - proces wydobywania głosu i wysyłania w przestrzeń;
  • jąkanie - zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych;
  • logorytmika - jedna z metod stosowanych w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała; swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej;
  • narządy mowy - stanowią trzecie, najniższe piętro mechanizmów mowy; obejmują układ oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny;
  • rotacyzm - reranie, nieprawidłowa realizacja głoski r;
 • Zaburzenia mowy występujące najczęściej

Niepoprawna wymowa głosek szeregu szumiącego (sz, rz, cz, dż) – zastępowanie ich innymi głoskami
(s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź);

Niepoprawna wymowa głosek szeregu syczącego (s, ,z, c, dz) – zastępowanie ich innymi głoskami
(ś ,ź, ć, dź lub sz, rz, c, dż);

Niepoprawna wymowa głoski r – zastępowanie jej głoską j lub l; nieprawidłowości w wymowie głoski r dotyczą także obszaru w zakresie jakości wymowy („r” gardłowe, francuskie, policzkowe, wargowe);

 

Zastępowanie głosek dźwięcznych: b, bi, g, gi, z, ź, dz, dź, w, wi, dż, ż, d, odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi: p, pi, k, ki, s, ś, c, ć, f, fi, cz, sz, t, np. domek = tomek, wózek = fósek

 • Podstawowym celem mówienia jest być zrozumiałym


  PODSTAWOWYM CELEM MÓWIENIA JEST BYĆ ZROZUMIAŁYM

  Najbardziej złożonym środkiem komunikacji jest mowa. To dzięki niej przekazujemy sobie informacje oraz wyrażamy stosunek emocjonalny do otoczenia. Jednak bardzo często to, co mówimy, jest zakłócane przez to, jak to robimy.
   Z mówieniem jest tak, jak ze śpiewem. Parafrazując Jerzego Stuhra można powiedzieć, że mówić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Poćwicz poprawną wymowę pamiętając o kilku zasadach:

  • Wady wymowy najlepiej ćwiczyć pod kierunkiem logopedy!
  • Nie mów zbyt szybko!
  • Nie połykaj końcówek!
  • Nie mów na bezdechu – przy braku powietrza głos traci dźwięczność!
  • Usprawniaj język i wargi!

 

„Zanim przemówisz obróć siedem razy język w gębie”

Galileusz