Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Kadra

NASI NAUCZYCIELE
Język polski
mgr Marzena Kaplarny
mgr Natalia Kułeczko
Język angielski
mgr Monika Jerzewska
mgr Małgorzata Materka
Język niemiecki
mgr Marlena Rogas
Historia
mgr Małgorzata Jóźwiak
WOS
mgr Małgorzata Jóźwiak
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Natalia Kułeczko
Matematyka
mgr Mariola Nawrocka
mgr Grzegorz Woźniak
Geografia
mgr Małgorzata Jóźwiak
Przyroda
mgr Magdalena Ciążyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Magdalena Ciążyńska
Religia
mgr Joanna Szumlak
Chemia
mgr Magdalena Ciążyńska
Fizyka
mgr Grzegorz Woźniak
Biologia
mgr Magdalena Ciążyńska
Plastyka,Technika, Zajęcia techniczne
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
Informatyka

mgr Robert Kwinta
mgr Szymon Lewalski

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Wioleta Kempinska
mgr  Żaneta Kwaśny
mgr Violetta Kwinta
mgr Monika Polewska
Muzyka
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
mgr Joanna Szumlak
Wychowanie fizyczne
mgr Robert Kwinta
mgr Szymon Lewalski
mgr Maciej Przybylski
Biblioteka
mgr Natalia Kułeczko
Nauczanie indywidualne
mgr Anna Tadrowska
Oddziały przedszkolne
mgr Karolina Brągiel-Wardowska
mgr Małgorzata Matczak-Giza
mgr Marlena Rogas
mgr Karolina Stachurska
Logopeda
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska
Świetlica
p. Milena Kardach (GOK)
mgr Magdalena Ciążyńska
mgr Monika Jerzewska
mgr Żaneta Kwaśny
mgr Małgorzata Materka
Pedagog, pedagog specjalny
mgr Monika Kalemba-Krzemińska
Doradztwo zawodowe
mgr Monika Kalemba-Krzemińska
Psycholog
mgr Sylwia Suwała
Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)
mgr Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska
mgr Monika Kalemba-Krzemińska
mgr Wioleta Kempinska
mgr Anna Tadrowska