Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Nabór do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Nabór do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 15 kwietnia 2024 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek
 • Klauzula RODO
 • Harmonogram rekrutacji
 • Kryteria rekrutacji
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu - na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia składa się do dyrektora właściwej placówki.

 Dokumenty do pobrania:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • Harmonogram rekrutacji
  • Klauzula RODO

 

Link do strony BIP Sicienko:

https://bip.sicienko.pl/artykul/401/9465/nabor-do-przedszkola-samorzadowego-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-i-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-na-terenie-gminy-sicienko-na-rok-szkolny-2024-2025