Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Dzień wspomnień i zadumy

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas opiekują się miejscem pamięci pomordowanych w październiku 1939 roku w Osówcu, czterech mieszkańców Mochla.
Jak co roku uporządkowali teren wokół pomnika i zapalili symboliczny znicz. Poza tym młodzież sprzątała cmentarz w Dąbrówce Nowej, pochyliwszy się szczególnie nad grobami, które rzadko są odwiedzane. Tym razem nasze działania wpisały się w Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą  mi do twarzy” (moduł II, zadanie 13).

Szu, MZ